ΚΥΝΟΦΙΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
THE HELLENIC GERMAN SHEPHERD DOG CLUBΕΙΣΟΔΟΣ   ENTER