Ο Όμιλος Γερμανικού Ποιμενικού Ελλάδος είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με σκοπούς , την προώθηση της κυνοφιλίας στη χώρα μας, την καταγραφή των καθαρόαιμων Γερμανικών Ποιμενικών, τη διατήρηση και ανάπτυξη της φυλής, την καθοδήγηση και εποπτεία της αναπαραγωγής αυτής, τη διοργάνωση Εκθέσεων Αναπαραγωγής και Εξετάσεων Εργασίας, επιμορφωτικών Σεμιναρίων κ.λ.π.

Ιδρύθηκε το 1992 και είναι αναγνωρισμένος από τον Kυνολογικό Όμιλο Ελλάδος ( Κ.Ο.Ε.) , την F.C.I. ( Διεθνή Κυνολογική Ομοσπονδία) και το W.U.S.V. ( Διεθνή Ένωση Συλλόγων Γερμανικού Ποιμενικού )