ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Comments Off

Ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε. , αναγνωρισμένο Σωματείο μη κερδοσκοπικό, αποτελεί τον ιδρυτικό Πανελλήνιο Σωματειακό φορέα για την φυλή των Γερμανικών Ποιμενικών, Έχει δε αναγνωρισθεί από τον Κ.Ο.Ε. ,  και W.U.S.V.  ( Παγκόσμια Ένωση Συλλόγων Γερμανικού Ποιμενικού ) και ακολουθεί τους Διεθνής κανονισμούς Εξετάσεων και Αγώνων Εργασίας σύμφωνα με την F.C.I. και την W.U.S.V.  Ο  Κ.Ο.Γ.Π.Ε. αποβλέποντας στη διατήρηση και παραπέρα εξέλιξη της φυλής και την επίτευξη των κατ΄άρθρων 2 και 3 του Καταστατικού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. γενικώς, και ειδικότερα δε στην διοργάνωση και διεξαγωγή των απαραίτητων για την αναπαραγωγή, Εξετάσεων και Αγώνων Εργασίας  της φυλής , θέτει σε ισχύ τον παρακάτω κανονισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του καταστατικού του.

ΓΕΝΙΚΑ

1.   ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ( BH )

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (Ε.Σ.Π)  Α  (SchH/VPG – A)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Π)  I     IPO 1  – SchH1/VPG1)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Π)  II    ( IPO 2  – SchH2/VPG2)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Π)  III   ( IPO 3  – SchH3/VPG3)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ  I  ( FH 1)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ  II  ( FH 2)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ  ( Ε.Ε.Ι.Π.)

 

2.   ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ (BH)                                                                                            15 ΜΗΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Π)  Α  (SchH VPG – A)                               18 ΜΗΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Π)  I   ( IPO1– SchH1/VPG1 )                      18 ΜΗΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Π)  II  ( IPO 2– SchH2/VPG2 )                     19 ΜΗΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Π)  III  ( IPO 3 – SchH3/VPG3 )                20 MHNΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ  ( FH 1 )                                                                      18 ΜΗΝΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΙΧΝΗΛΑΣΙΑΣ   ( FH 2 )                                                                     20 ΜΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ  (Ε.Ε.Ι.Π.)       14 ΜΗΝΩΝ

 

3.   ΜΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

3.1 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ε.Σ.Π)  Α  (SchH VPG – A)

Α: ΥΠΑΚΟΗ

Β: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

3.2 ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΚΥΛΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ   (Ε.Σ.Π)  ( IPO )

Α: ΙΧΝΗΛΑΣΙΑ

Β: ΥΠΑΚΟΗ

Γ: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Ε.Σ.Π. έχουν οι σκύλοι που έχουν το πιστοποιητικό επιτυχίας στην ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ( ΒΗ ).

Σε μια μέρα Εξέτασης και με ένα Κριτή Εργασίας ( Κ.Ε.) μπορούν να λάβουν μέρος μέχρι 15 σκύλοι. Αν οι δηλώσεις συμμετοχής ξεπερνούν τον αριθμό, τότε παρατείνεται κατά μισή ή και 1 μέρα η Εξέταση , ή καλείται δεύτερος  Κ.Ε.

Σε μια ημερομηνία Εξέτασης μπορεί κάθε σκύλος να λάβει μέρος σε μία μόνο Εξέταση .Αν ο σκύλος περάσει επιτυχώς την Εξέταση , αποκτά το βαθμό εργασίας του και μπορεί να λάβει μέρος σε Εξέταση για την επόμενη βαθμίδα. Ένας σκύλος που πέρασε την 3η βαθμίδα  ( IPO 3 ) μπορεί να λάβει μέρος σε Εξέταση όποτε επιθυμεί ο κυναγωγός του.

Κάθε κυναγωγός είναι ελεύθερος να επαναλάβει μια ήδη επιτυχημένη Εξέταση όποτε επιθυμεί, εκτός από την ίδια ημέρα. Δεν είναι επιθυμητό να λαμβάνει μέρος ένας κυναγωγός την ίδια μέρα σε διαφορετικές διοργανώσεις Εξετάσεων – Αγώνων Εργασίας  Ομίλων μελών της  F.C.I.

Mόνο υγιείς σκύλοι λαμβάνουν μέρος στις Εξετάσεις.  Επιτρέπεται η συμμετοχή θηλυκών σκύλων σε οίστρο με την προϋπόθεση να κρατούνται μακριά από τους άλλους σκύλους και να περνούν τελευταίες το κάθε μέρος των Εξετάσεων.

Η εγγραφή των αποτελεσμάτων γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Ομίλου. Ισχύει γενικά , πως  κάθε αποτέλεσμα σημειώνεται στο βιβλιάριο Εργασίας  των σκύλων, ανεξάρτητα από την επιτυχία του στην Εξέταση ή όχι. Για σκύλους με Γενεαλογικό Χάρτη ενημερώνεται από το βιβλιάριο Εργασίας το αντίστοιχο Γενεαλόγιο.

Για τους σκύλους χωρίς Γενεαλογικό Χάρτη ή με μη αναγνωρισμένο από τον Κ.Ο.Ε. Γεν. Χάρτη , αναγράφονται στις  συμμετοχές και το βιβλιάριο Εργασίας μόνο το όνομα στο οποίο ακούει ο σκύλος

( αριθμοί εγγραφής Γενεαλογίων μη αναγνωρισμένων δεν αναγράφονται). Για σκύλους που δεν διαθέτουν μορφολογικά χαρακτηριστικά κάποιας φυλής, αναγράφεται η λέξη : Ημίαιμος και ο αριθμός της ηλεκτρονικής του ταυτοποίησης (microchip).

Στο τέλος κάθε μέρους της Εξέτασης ανακοινώνεται η βαθμολογία καθώς και ένα σύντομο δικαιολογητικό αυτής.

Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν  σε μια Εξέταση σκύλοι  ιδιοκτησίας του Κ.Ε. που κρίνει αυτή.

Οι κυναγωγοί έχουν την υποχρέωση να παρουσιάσουν τους σκύλους τους σε όλα τα μέρη της Εξέτασης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα κάθε μέρους.

Αν ένας σκύλος τραυματιστεί ή δείχνει πόνο κατά την διάρκεια της Εξέτασης ,  ο Κ.Ε. έχει το δικαίωμα  να διακόψει την Εξέταση έστω και ενάντια στην γνώμη του κυναγωγού.

 

 

Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

1.        Οι διοργανώσεις  Αγώνων και Εξετάσεων Εργασίας διακρίνονται ως εξής:

1.1  Εξετάσεων  και Αγώνων  Εργασίας   του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

1.2. Εξετάσεων και Αγώνων Εργασίας  των Τοπικών  Παραρτημάτων του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

1.3. Εξετάσεων  και Αγώνων Εργασίας  Γερμανικών  Ποιμενικών σκύλων  που εντάσσονται    στις διοργανούμενες Εξετάσεις και Αγώνες Εργασίας  όλων των φυλών  Εργασίας του Κ.Ο.Ε. και των αναγνωρισμένων από αυτόν Ομίλων Εργασίας.

1.4. Ετήσιο Εθνικό Πρωτάθλημα  Εργασίας Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

2.       ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

2.1.  Διοργανωτής της Έκθεσης είναι ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

2.2.  Για τον διορισμό Κριτών  είναι αρμόδιο το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

 

3.  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  των ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Ο.Γ.Π.Ε. : Διεξάγονται από τα Τοπικά Παραρτήματα του  Κ.Ο.Γ.Π.Ε., που είναι και οι υπεύθυνοι διοργανωτές.

3.1. Οι Εξετάσεις  και οι Αγώνες  Εργασίας των Τοπικών Παραρτημάτων  υπόκεινται σε έγκριση του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής τους από πλευράς του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ( ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων )

3.2. Οι χρονικοί προγραμματισμοί για Εξετάσεις και Αγώνες Εργασίας  των Τοπικών   Παραρτημάτων  και η οριστικοποίησή τους γίνονται με ευθύνη του Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. κατόπιν καταθέσεως όλων των ετήσιων προγραμμάτων .

3.3. Ο καθορισμός των Κριτών για  Εξετάσεις  και Αγώνες Εργασίας των Τοπικών Παραρτημάτων  είναι επιλογή των ιδίων των διοργανωτών, οι οποίοι καταβάλουν στους Κριτές και την αποζημίωση εξόδων τους.

3.4. Το Τοπικό Παράρτημα  είναι υπεύθυνο για την ανεπίληπτη διεξαγωγή της εκδήλωσης και την έναντι του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. τήρηση των ισχυουσών διατάξεων.

3.5. Το Τοπικό Παράρτημα  είναι υπεύθυνο για την κατάθεση των αποτελεσμάτων της  Εξέτασης και του Αγώνα στον Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός.

 

4. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΑΓΩΝΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΠΟΙΜΕΝΙΚΩΝ  ( που εντάσσονται στις διοργανούμενες Εξετάσεις και     Αγώνες Εργασίας  όλων των φυλών  Εργασίας του Κ.Ο.Ε. και των αναγνωρισμένων από αυτόν Ομίλων )

4.1.  Εξετάσεις και Αγώνες Εργασίας Γερμανικού Ποιμενικού του Κ.Ο.Γ.Π.Ε. ή των Τοπικών Παραρτημάτων του μπορούν να γίνονται σε συνεργασία στις  από πλευράς Κ.Ο.Ε. και των αναγνωρισμένων από αυτόν Ομίλων  διοργανούμενες Εξετάσεις  σκύλων Εργασίας  όλων των φυλών Εργασίας. Τέτοιες εκθέσεις διέπονται, χωρίς κανένα περιορισμό,  από τις διατάξεις υπό στοιχ. 2. και 3  του παρόντος Κανονισμού.

4.2.    Παραλλήλως των ανωτέρω έχουν εφαρμογή και οι αντίστοιχες ρυθμίσεις του ισχύοντος για τον Κ.Ο.Ε. Κανονισμού.

4.3.     Οι Κριτές  στις Εξετάσεις – Αγώνες Εργασίας  πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από την F.C.I.

 

5. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Ο  Κ.Ο.Γ.Π.Ε. διεξάγει μια φορά το έτος το  κορυφαίο Πρωτάθλημα Εργασίας  της φυλής. Συστήνεται ο καθορισμός συγκεκριμένης  ημερομηνίας .

Διοργανωτής της Έκθεσης είναι ο Κ.Ο.Γ.Π.Ε.  Για τον διορισμό Κριτών  είναι αρμόδιο το Δ.Σ. του Κ.Ο.Γ.Π.Ε.

Η επιλογή των Βοηθών Καθηκόντων Προστασίας γίνεται με κλήρωση.

Β.  ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ  ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : .  Για κάθε μια των υπό στοιχείων  Α. 1. αναφερομένων  Εξετάσεων και Αγώνων Εργασίας καταρτίζεται  απαραιτήτως τυπωμένος κατάλογος.

Στον κατάλογο της Εξέτασης και του Αγώνα Εργασίας  πρέπει να αναφέρονται όλοι οι προς    παρουσίαση  σκύλοι με δήλωση ονόματος , αριθμό Γενεαλογίου, αριθμό δερματοστιξίας, αριθμό  ηλεκτρονικής ταυτοποίησης , ημερομηνία γέννησης  και ονόματα  γονέων. Επίσης ονόματος και τόπου κατοικίας αντιστοίχως του εκτροφέα , του ιδιοκτήτη και του κυναγωγού του σκύλου .

Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να προβλέπεται δήλωση του κυναγωγού πως φέρεται ως υπεύθυνος για τον σκύλο του και  κάθε βλάβη προς τρίτους και να την υπογράφει.

 

1.1.  Δεκτοί για συμμετοχή στην έκθεση γίνονται και καταχωρούνται στον κατάλογο   αποκλειστικώς σκύλοι οι οποίοι :

1.1.1.         Είναι καταχωρημένοι στο Ελληνικό Γενεαλόγιο του Κ.Ο.Ε. ή σε Γενεαλόγιο Ομίλου              αναγνωρισμένου από την F.C.I.

1.1.2.         Έχουν την απαιτούμενη για την Εξέταση και τον Αγώνα Εργασίας  ηλικία

1.1.3.         Δεν εμφανίζουν ενδείξεις ύπαρξης ασθενειών

1.1.4.         Δεν έχουν υποστεί επιβολή αποκλεισμού εγγραφής απογόνων τους στο   Ελληνικό Γενεαλόγιο

1.1.5.         Βρίσκονται στην κυριότητα μελών του Κ.Ο.Γ.Π.Ε., και

1.1.6.         Δεν είναι σε κυριότητα προσώπων που τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από συμμετοχή σε Εκδηλώσεις .

 

 

Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ

Για κάθε μέρος δίδονται συνολικά 100 βαθμοί, ώστε το σύνολο της Εξέτασης να περιλαμβάνει 300 βαθμούς.

 

Η Εξέταση θεωρείται επιτυχής όταν ένας σκύλος λάβει στο  Α΄ μέρος και στο Β΄ μέρος τουλάχιστον 70 βαθμούς και στο Γ΄ μέρος τουλάχιστον 80 βαθμούς.

Δίδονται οι εξής χαρακτηρισμοί ανάλογα με τους βαθμούς:

Ø  0 έως 209 βαθμοί  = Ανεπαρκής

Ø  210 έως 239 βαθμοί  = Επαρκής

Ø  240 έως 269 βαθμοί  = Καλός

Ø  270 έως 285 βαθμοί  = Πολύ καλός

Ø  286 έως 300 βαθμοί  = Εξαίρετος

Σε περίπτωση ισοβαθμίας σκύλων , μετράει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο Γ΄ μέρος . Αν και μ΄αυτό δεν ξεκαθαρίζουν οι θέσεις , μετράει και το μεγαλύτερο αποτέλεσμα στο Β΄ μέρος .

 

Για την Ε.Σ.Π. Α  (SchH A)  η ανώτατη βαθμολογία είναι 200 βαθμοί. Η Εξέταση θεωρείται επιτυχώς όταν στο Β΄ μέρος , ο σκύλος λάβει τουλάχιστον 80 βαθμούς.

Οι χαρακτηρισμοί είναι οι εξής:

Ø     0  έως    139 βαθμοί = Ανεπαρκής

Ø  140  έως   159 βαθμοί = Επαρκής

Ø  160  έως   179 βαθμοί = Καλός

Ø  180  έως   191 βαθμοί = Πολύ Καλός

Ø  192  έως   200 βαθμοί = Εξαίρετος

 

Ο χαρακτηρισμός της Μαχητικότητας  (  Θάρρους  και Δύναμης ) είναι:

Ø  Ι.Α. (α)       = ιδιαίτερα ανεπτυγμένη

Ø  Α. ( vh)       = ανεπτυγμένη

Ø  ΑΝΠ. ( ng) = ανεπαρκής

 

Στις αξιολογήσεις δεν υπάρχει πλέον ο χαρακτηρισμός «ανεπαρκής» .Για απόδοση κάτω του 70% αντιστοιχεί ο χαρακτηρισμός  «αποτυγχάνει»

 

ΓΕΝΙΚΑ

Συμπεριφορά συμμετεχόντων.

Κατά την έναρξη οφείλει κάθε κυναγωγός να παρουσιάζεται με αθλητική στάση μόλις ακούσει το όνομά του, με τον σκύλο δεμένο και σε θέση κοντά στον Κ.Ε.

Κάθε κυναγωγός οφείλει να δίνει στον υπεύθυνο διοργάνωσης τον Γεν. Χάρτη ή τον αριθμό εγγραφής σε Μητρώο Εργασίας , το βιβλιάριο Εργασίας και τα Πιστοποιητικά προηγούμενων Εξετάσεων. Για την συμμετοχή  σε Εξέταση Ιχνηλασίας ( FH) πρέπει να υπάρχει βεβαίωση επιτυχίας σε Ε.Σ.Π. (SchH , IPO)  ή σε Ε.Σ. (BH). Κάθε κυναγωγός οφείλει να ακολουθεί  και να σέβεται τον Κανονισμό Εργασίας καθώς και τις υποδείξεις του Κ.Ε.

Οι κυναγωγοί οφείλουν να δείχνουν τους σκύλους  τους  με αθλητική συμπεριφορά και χωρίς πιέσεις. Παραβάσεις με πρόθεση μπορούν να προκαλέσουν αποκλεισμό. Την απόφαση για αυτό έχει μόνο ο Κ.Ε. . Οι αποφάσεις του Κριτή είναι αδιαμφισβήτητες και αμετάκλητες. Η κρίση του Κ.Ε. είναι τελεσίδικη. Δεν επιτρέπεται η αμφισβήτησή της .

 

Εντολές

Οι Εντολές (οδηγίες)  μπορούν να λέγονται στην  γλώσσα του κυναγωγού.

Στις Εξετάσεις οι σκύλοι οδηγούνται με αλυσιδένιο περιλαίμιο , όχι στην θέση του πνίχτη. Δεν επιτρέπεται η χρήση δερμάτινων περιλαίμιων ή με καρφιά .  Το λουρί του σκύλου βρίσκεται πάντοτε στα μέρη Β και Γ της Εξέτασης , στον κυναγωγό. Μπορεί να είναι σε  τσέπη του ή περασμένο στο στήθος.

Η υποβοήθηση του σκύλου με νεύματα και χειρονομίες δεν επιτρέπεται . Αφαιρούνται βαθμοί. Ο κυναγωγός επιτρέπεται να επιβραβεύει το σκύλο του μόνο μια φορά και πάντοτε μετά το τέλος μίας άσκησης .

 

Οδήγηση του σκύλου ΔΕΞΙΑ.

Κυναγωγοί με σωματικά προβλήματα μπορούν να οδηγούν τον σκύλο τους στην δεξιά πλευρά. Ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς κανονισμοί , ανάλογα για την δεξιά πλευρά.

 

Υποχρεώσεις του Υπεύθυνου Διοργάνωσης.

Πρέπει να παρέχει όλα τα απαραίτητα στον Κ.Ε. βιβλία βαθμολογίας, χαρακτηρισμών , έντυπα, κατάλογο συμμετοχών κ.λ.π.  Είναι υπεύθυνος  για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου για την διεξαγωγή της Ιχνηλασίας, για τα Καθήκοντα Προστασίας για την παροχή 2 βοηθών Επίθεσης και των στολών τους και 4 ατόμων για την ομάδα της Υπακοής.